top of page

Käyttöehdot

Päivitetty 13.4.2023


Tmi Marika Luukkonen

Mariankatu 14

48100 Kotka

Y-tunnus: 3145613-1

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Marika Luukkosen (myöhemmin “palveluntuottaja”) tarjoamiin palveluihin, kuten ravitsemusterapiapalveluihin, luentoihin, koulutuksiin ja valmennuksiin (myöhemmin “palvelut”). Palveluja myydään pääasiassa www.marikaluukkonen.com -verkkosivustolla (myöhemmin “verkkosivusto”). Tutustuthan ehtoihin huolellisesti ennen kuin siirryt käyttämään palveluja, sillä palvelun käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

1. PALVELUNTUOTTAJA
Palveluntuottajana toimii Marika Luukkonen. Palveluntuottaja tuottaa verkkosivustolla myytäviä ravitsemusterapia- ja valmennuspalveluja itsenäisenä ammatinharjoittajana. Palveluntuottajaa koskee Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (599/1994) § 17 säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. 

2. PALVELUN KÄYTTÖ - Ravitsemusterapian etävastaanotot


2.1. Ajanvaraus
Ravitsemusterapian etävastaanottojen ajanvaraus tapahtuu pääsääntöisesti verkkosivuston ajanvarauskalenterin kautta.  Asiakas valitsee ajanvarauskalenterista haluamansa palvelun sekä sopivan ajankohdan. Poikkeuksena etukäteen maksetut jatkokäynnit, joiden ajanvarauksen palveluntuottaja voi tehdä vastaanottokäynnillä asiakkaan luvalla asiakkaan puolesta. Asiakas saa ajanvarauksista automaattisesti vahvistusviestin ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen palvelun varaamisen jälkeen. Vahvistusviestin yhteydessä on ohjeet etävastaanoton toteuttamiseen.

2.2. Maksaminen
Palvelusta lähetetään lasku vastaanoton jälkeen. Maksuaikaa on 14 vuorokautta.

2.3. Hinnasto
Palvelujen hinnat näkyvät verkkosivustolla kunkin palvelun esittelysivulla sekä ajanvarauksen yhteydessä. Näkyvillä oleva hinta on aina lopullinen hinta, hintoihin ei koskaan siis lisätä esimerkiksi palvelu-, toimisto- tai laskutusmaksuja. Ajantasainen hinnasto on nähtävillä kokonaisuudessaan palveluja esittelevällä sivulla. Palveluntuottaja on vastuussa hinnaston paikkansa pitävyydestä.

2.4. Varatun ajan peruutus tai siirto
Huomioithan, että tehdessäsi ajanvarauksen, palveluntuottaja valmistautuu juuri sinun tapaamiseesi. Näin ollen varaukset ovat pääasiassa sitovia. Esteen sattuessa voit peruuttaa tai siirtää aikasi 24h ennen varatun ajan alkamista olemalla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan. Yhteystiedot löytyvät saamastasi varausvahvistuksesta. Perumatta jätetyistä tai myöhässä perutuista poissaoloista laskutetaan palvelun hinta täysimääräisenä.

2.5. Tyytyväisyystakuu
Palveluntuottajan jokaisen asiakkaan tulee tuntea olevansa hyväksytty ja arvokas. Palveluntarjoaja takaa jokaiselle asiakkaalle arvostavan kohtaamisen ilman syyllistämistä. Mikäli asiakas kokee vastaanotolla tulleensa millään tavalla syyllistetyksi tai syrjityksi palveluntuottaja maksaa palvelun hinnan täysimääräisenä takaisin. Aihetta koskevat reklamaatiot perusteluineen pyydetään kirjallisena sähköpostiosoitteeseen: luukkonen.marika@gmail.com.

2.6. Asiakaspalautteet
Palveluntuottajan tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeeseen vastaavaa palvelua suurella ammattitaidolla. Tämän vuoksi palveluja kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta. Jokaiselle asiakkaalle annetaan mahdollisuus palautteen antamista varten erillisellä sähköisellä kyselylomakkeella, mikä lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen etävastaanottokäynnin jälkeen. 

2.7. Etävastaanoton toiminta
Etävastaanotolle siirrytään sähköpostitse saadun linkin kautta. Varausvahvistuksen yhteydessä asiakas saa myös tarkemmat ohjeet etävastaanottoon liittyen. Etävastaanotot suoritetaan videopalvelun välityksellä. Videopalvelun käyttöä varten asiakas tarvitsee mikrofonilla ja kameralla varustetun älylaitteen (tietokone, tabletti, älypuhelin) sekä toimivan Internet-yhteyden. Palveluntuottaja ei ole vastuussa etäyhteyden sujuvasta ja keskeytyksettömästä toiminnasta. Asiakkaasta johtumattomissa ongelmatilanteissa asiakkaalle pyritään järjestämään korvaava etävastaanotto esimerkiksi puhelimitse tai palveluntuottajan harkinnan mukaan ajanvarausta voidaan siirtää.

2.8. Sähköposti ja sosiaalisen median kanavien viestit

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien tai sosiaalisen median kanavissa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä palveluntuottajalle sähköpostitse tai sosiaalisen median kanavien viestien kautta. Palveluntuottajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Palveluntuottaja ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

3. PALVELUN KÄYTTÖ - Muut palvelut
Muiden palvelujen, kuten luentojen, koulutusten ja valmennusten, osalta käytössä on tarjouspyyntö -toiminto. Asiakas voi esittää pyynnön palveluntuottajalle sivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai suoraan palveluntuottajan sähköpostiosoitteeseen: luukkonen.marika@gmail.com. Hinnat ja aikataulut sovitaan tapauskohtaisesti. Maksu suoritetaan sovitusti laskulla. Mikäli palvelu toteutetaan etänä videopalvelun välityksellä, sovelletaan kohdassa 2.7 olevia ehtoja etäyhteyden toiminnasta.

4. MUUTOSOIKEUS
Palveluntuottaja kehittää palvelujaan jatkuvasti, joten käytössä olevien palvelujen valikoima, sisältö tai hinnasto voivat muuttua. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja, sisältöä, hintoja sekä saatavuutta, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa palvelujen tarjoaminen milloin tahansa. Tässä tilanteessa jo varatut ja maksetut palvelut suoritetaan kuitenkin loppuun sovitusti tai yhteisymmärryksessä palautetaan asiakkaalle. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen esimerkiksi huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palvelun olemassa olevia asiakkaita informoidaan kuitenkin välittömästi kaikista heitä koskevista muutoksista ja heillä on oikeus olla hyväksymättä palvelun käyttöehtojen muutoksia ja näin ollen lopettaa palvelujen käyttö muutosten vuoksi.

5. PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU


Palveluntuottaja on yksityisen terveydenhuollon itsenäisenä ammatinharjoittajana ja yksityisyrittäjänä vastuussa omasta toiminnastaan. Laillistettuja terveydenhuollon ammatinharjoittajia koskee tietyt lainmukaiset velvoitteet mm. potilasturvallisuuteen, tietosuojaan ja ammattieettisiin periaatteisiin liittyen. Palveluntuottajalla on voimassaoleva lakisääteinen potilasvakuutus. Palveluntuottaja on vastuussa potilasasiakirjojen asianmukaisesta kirjaamisesta ja säilyttämisestä sekä asiakkaalle annettavien tietojen ja ohjeiden paikkansapitävyydestä. Palveluntuottaja on myös vastuussa oman ammattitaitonsa päivittämisestä ja ylläpitämisestä. 
 

6. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta sekä näiden käyttöehtojen noudattamisesta. Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli asiakas toimii näiden ehtojen vastaisesti. Peruutusehtojen laiminlyönnistä on kerrottu erikseen kohdassa 2.4.

8. HENKILÖTIEDOT
Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (679/2016) ja Suomen tietosuojalain (1050/2018) velvoittamalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyyn voit tutustua tarkemmin rekisteri- ja tietosuojaselosteesta.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET
Palvelujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntuottajalle, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Verkkosivustolle sekä palveluntuottajan sosiaalisen median kanaville tuotettua tekstiaineistoa voi siteerata ja sivustoille voi linkittää, mutta lähde on mainittava ehdottomasti tekijänoikeuslain edellyttämällä tavalla. Palveluissa henkilökohtaisesti saatua materiaalia on sallittua säilyttää henkilökohtaista käyttöä varten. Sen jakaminen, levittäminen tai kopioiminen sellaisenaan tai muokattuna on kuitenkin kiellettyä ilman palveluntuottajan antamaa kirjallista lupaa.

10. KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA MATERIAALI
Palveluntuottaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, mihin verkkosivustolta tai palveluntuottajan sosiaalisen median kanavista on mahdollisesti pääsy linkin kautta. Palveluntuottaja ei myöskään ole vastuussa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, jota mahdollisesti hyödynnetään palvelun käytön aikana.

11. SOVELLETTAVAT LAIT JA RIITATILANTEET
Näihin käyttöehtoihin sekä mahdollisiin riitatilanteisiin sovelletaan Suomen lakia. Riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välillä neuvottelemalla. Mikäli riitaa ei saada sovituksi, voidaan se käsitellä käräjäoikeuden avustuksella. Asiakkaalla on myös oikeus olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja tämän jälkeen saattaa riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

12. YHTEYSTIEDOT
Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, haluat lisätietoja, tai haluat muusta syystä olla yhteydessä palveluntuottajaan, otathan yhteyttä sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: luukkonen.marika@gmail.com.

bottom of page